Your browser does not support JavaScript!
視光學科
分類清單
兼任教師

  

職稱

姓名

授課科目

講師

周克倫

視光職涯與產業實務

講師

劉永富

鏡片製作應用分析

講師

王國賢

視光倫理與法規

講師

林思萍

視光新知

講師

陳俊宇

視光流行病學、生理光學

講師

林鴻源

視光流行病學

講師

黃韻玶

眼視光儀器學

講師

陳怡叡

視光藥理學

講師

曾祥恩

生理光學

講師

陳育琪

視光行銷學